Instrumenter og kalibrering

C.I-GAS har en stor installeret instrumentbase, prøvesystemer og relateret udstyr over hele Danmark.

For at optimere disse systemers ydeevne og reducere risikoen for nedbrud tilbyder vi en række service-, vedligeholdelses- og kalibreringskontrakter.

Vores tolv europa baseret uddannede og certificerede instrumentteknikere bestræber sig på at opfylde alle kundernes behov og kan tilkaldes døgnet rundt, hvis der opstår uventede nedbrud.

Kontakt os for at få flere oplysninger om Instrumentservice.

C.I-GAS servicekontrakter bygger på mange års erfaring på området og tilbyder den bedste diagnostik og forebyggende vedligeholdelse til analysatorer og systemer. Alt vores arbejde udføres af vores tekniske eksperter, så vores kunder kan føle sig sikre på, at ikke-planlagt “nedetid” kan reduceres til et minimum.

A C.I-GAS kontrakter omfatter følgende teknikerarbejde:

DRIFTSOVERSIGT FOR GASANALYSATOR

 • Kalibreringskontrol
 • Diagnostikgennemgang
 • Kontrol af alarmfunktion
 • Kontrol af analogt output

RUTINEMÆSSIG VEDLIGEHOLDELSE

 • Efterse/rengør flowmålere
 • Skift filtre/filterindsatser
 • Kontroller separator-/udslånings-/køler-/tørrermoduler
 • Efterse/test ventilernes funktion
 • Kontroller temperaturcontrollere/-indikatorer
 • Kontroller/efterse komponenter tilhåndtering af prøver (pumper, aspiratorer mm.)
 • Kontroller alle andre komponenter efter behov for at sikre, systemet fungerer korrekt
 • Skift/udskift forbrugsvarer

RAPPORT

 • Teknikervurdering af den generelle tilstand af det undersøgte udstyr
 • Eksisterende fejl eller enheder, der skal repareres
 • Komponenter, der ud fra teknikerens viden og erfaring vurderes at skulle udskiftes for at minimere ikke-planlagt nedetid
 • Dokumentation for eventuel upassende vedligeholdelse eller kalibrering med anbefalinger til forbedringer
 • Revision af reservedelslager og i nødvendigt omfang anbefalede ændringer baseret på praktisk erfaring

C.I-GAS tilbyder kalibreringskontrakter på en lang række instrumenter fra procesgasanalysatorer til tryk-, temperatur- og flowsensorer. Dette arbejde kan i forbindelse med de fleste opgaver udføres hos kunden eller i vores kalibreringslaboratorium i Ølstykke.

Regelmæssig kalibrering af instrumenter er vigtigt for, at instrumenternes nøjagtighed kan opretholdes. Kalibrering er en proces, hvor instrumentet konfigureres til at levere et resultat for en prøve inden for et acceptabelt spænd.

Det er desuden nødvendigt at registrere data før og efter kalibreringen med henblik på overvågning og evaluering af instrumentets/sensorens ydelse. Disse oplysninger kan efterfølgende bruges til at bestemme, hvornår det er nødvendigt at udskifte eller udføre service på sensorer.

C.I-GAS kvalitetssystemer opererer i henhold til kravene i ISO/IEC 17025. ISO 17025 er et kvalitetsstyringssystem til test- og kalibreringslaboratorier.

Det sikrer sporbarhed af målinger i henhold til godkendte nationale standarder og måleenheder realiseret på National Physical Laboratory.

C.I-GAS teamet er ofte involveret lige fra designfasen til udviklingen af løsninger, der optimerer vores kunders processer. Det involverer typisk en teknisk gennemgang af opgaven, en prøvestrøm samt procesparametre.

Generelt er leveringen af instrumentet den enkle del af opgaven. Sikringen af, at instrumentet registrerer repræsentative procesmålinger med brug af den hurtigste og mest pålidelige metode er vanskeligere. Levering af klargjorte prøver er afgørende for ethvert nøjagtigt analysesystem, og C.I-GAS har ekspertisen til at specificere de nødvendige elementer.

Udover teknikere med mange års erfaring har vi også gennemført følgende forløb, der sikrer en certificeret løsning.

 • Prøvetagningssystem til industrien “Reliable design & maintenance for Process Analysers” – Swagelok..
 • Servomex analysator og forberedelse af prøver til raffinering, pharma og fødevarer.
 • Delta F – Sporanalysemetoder til halvlederindustrien.
 • AutoCAD – (Komplette mekaniske og elektriske diagrammer kan udleveres).
 • Honeywell gasdetektionssystemer.
 • Linde – Krav til gashåndtering..

C.I-GAS tilbyder ekspertrådgivning på i alle faser af et projekt

Kontakt os for yderligere oplysninger eller for tilbud på en konkret opgave.

Kontakt os
Kontakt os