MARINE EMISSION – EKSTRAKTIVE MÅLINGER

Hos C.I-GAS er vi specialister inden for marine emission. I forbindelse med CEM-marine (EGCS) kan vi blandt andet hjælpe med:

  • Low Cost, low maintenance
  • Extractive measuring of SO2, CO2 and NOx
  • SO2 / CO2-calculating
  • Data-logger and data-presentation

HVORFOR ER MARINEKEMI VIGTIGT?

Marinekemi er vigtigt for at kunne måle, om skibsfarten lever op til de regler og love, der er i forhold til blandt andet udledning af drivhusgasser.

Ifølge Søfartsstyrelsen kommer ca. 2-3 % af den årlige udledning af drivhusgasser på verdensplan fra transport til søs, og det har en enorm påvirkning på klimaet, som skal kontrolleres.

BESKYTTELSE AF MILJØ OG KLIMA

Beskyttelse af miljø og klima er utroligt vigtigt. Det har en høj politisk prioritet i samfundet både på det danske og internationale plan, og det har en stor betydning for blandt andet skibsfarten.

Søfartsstyrelsen arbejder løbende på at udarbejde balancerede, globale regler for skibsfarten, og det betyder blandt andet, at nye krav til energieffektivitet, udlejning af svovl og kvælstofoxider samt ballastvandudledning bliver indfaset og håndhævet således, at det sikrer ligeværdige konkurrencevilkår.

Disse miljø- og klimakrav er vigtige for at beskytte både natur og mennesker mod den forurening, som skibsfarten udleder, lige så vel som kravene lægger op til en teknologiudvikling på området.

EKSTRAKTIV MÅLING AF SO2, CO2 OG NOx

En del af vores arbejde består i at foretage en ekstraktiv måling af SO2, CO2 og NOx. Langt de fleste skibe anvender i dag brændstof i form af tung fuelolie, som har et højt indhold af svovl sammenlignet med andre typer brændstof.

Svovlet bliver udledt via skibets udstødningsgas i form af SO2 (svovldioxid), som er skadeligt for alle levende organismer, og som kan være medvirkende årsag til dannelsen af syreregn. Det er derfor vigtigt, at svovlindholdet måles, og at de tilladte grænser overholdes. Ellers forventes udledningen at stige markant.

KONTAKT OS OG HØR MERE OM VORES ARBEJDE MED MARINE EMISSION

Ønsker du at høre mere om vores arbejde i forbindelse med marine emission, gasanalyse eller har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe til os på telefon 47 17 92 99 eller skrive til vores e-mail claus@Ihle-andersen.dk. Vi tilbyder også hjælp til Gasalarmer.

C.I-GAS tilbyder ekspertrådgivning på i alle faser af et projekt

Kontakt os for yderligere oplysninger eller for tilbud på en konkret opgave.

Kontakt os
Kontakt os